Logo Unii Europejskiej
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie jakości porzeczki czarnej poprzez mniejsze wykorzystanie środków ochrony roślin w procesie uprawy dzięki zastosowaniu technologii selektywnego oprysku”

mająca na celu opracowanie i wdrożenie technologii automatycznej identyfikacji występowania szkodników na plantacji porzeczki oraz punktowego oprysku selektywnym preparatem, co ma przełożenie na mniejsze nasycenie owoców porzeczki szkodliwymi dla zdrowia środkami ochrony roślin

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Owoce czarnej porzeczki wiszące na krzaczku.

Owoce 4.0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie technologii automatycznej identyfikacji występowania szkodników na plantacji porzeczki oraz punktowego oprysku selektywnym preparatem, co ma przełożenie na mniejsze nasycenie owoców porzeczki szkodliwymi dla zdrowia środkami ochrony roślin współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie technologii automatycznej identyfikacji występowania szkodników na plantacji porzeczki oraz punktowego oprysku selektywnym preparatem, co ma przełożenie na mniejsze nasycenie owoców porzeczki szkodliwymi dla zdrowia środkami ochrony roślin. Efekty działań podejmowanych w ramach operacji:
- opracowanie technologii dedykowanej plantacji porzeczki - inteligentne urządzenie do monitorowania real-time oraz on-line upraw krzewów czarnej porzeczki,
- poprawienie jakość owoców porzeczki poprzez znaczną redukcję zawartości środków ochrony roślin,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej rezultaty projektu,
- zorganizowanie konferencji branżowej dla producentów porzeczki połączonej z wizytą terenową na plantacji

Realizacja operacji pt. Podniesienie jakości porzeczki czarnej poprzez mniejsze wykorzystanie środków ochrony roślin w procesie uprawy dzięki zastosowaniu technologii selektywnego oprysku w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020. Operacja realizowana przez grupę operacyjna pod nazwą „Owoce 4.0”. Wartość uzyskanego dofinansowania: 3 259 157PLN

Etap 1

Cel etapu

Celem Etapu 1 było przygotowanie zasobów do prowadzenia prac w zakresie B+R potrzebnych do realizacji kolejnych etapów projektu oraz rozpoczęcie prac nad rozwojem algorytmu sztucznej inteligencji.

Przygotowanie zasobów do realizacji prac B+R

W ramach Etapu 1 został zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia badań oraz do tworzenia produktu w ramach trwania projektu. Zapewnione zostało wyposażenie warsztatu, urządzenia badawcze do weryfikacji rezultatów działania produktu oraz elementy konstrukcyjne będące częścią produktu (m.in. kamery oraz źródła światła).

Zakup oraz rozwój algorytmu sztucznej inteligencji

W ramach tego etapu poczynione zostały pierwsze kroki w zakresie zakupu oraz rozbudowy algorytmu sztucznej inteligencji. Jako baza do rozwoju własnego modelu, zakupiona została własność intelektualna istniejącego modelu, który posłuży do dalszego rozwoju przedsięwzięcia. W Etapie 1 nasz model został rozbudowany o pierwsze wersje funkcjonalności związane z wykrywaniem występowania szkodników na plantacji czarnej porzeczki.

Zbiór danych

Aby zasilić rozbudowę algorytmu sztucznej inteligencji, konieczne było pozyskanie i przygotowanie danych. Przy użyciu kamer oraz źródeł światła, zostało zebrane kilkadziesiąt GB materiałów foto/wideo z plantacji. Spośród tej grupy danych zostało wyselekcjonowane oraz oznaczone ponad kilkaset zdjęć pod względem wykrytych szkodników, zgodnie z wynikami badań prowadzonymi na uczelni. Zgromadzone dane wejściowe wpłynęły na rozwój nauki sieci neuronowej w Etapie 1.

Krzaki czarnej porzeczki nocą, oświetlone lampami.
Zbiór danych potrzebnych do rozwoju algorytmu sztucznej inteligencji.

Promocja projektu

W dniu 14.06.2023 mieliśmy możliwość zaprezentować nasz projekt w ramach konferencji Cyfrowy Horyzont organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Omówione zostały cele projektu, zakres prac oraz przedstawione zostało źródło finansowania projektu. W ten sposób możliwa była propagacja wiedzy w zakresie realizowanego projektu oraz szerzej pojmowanej innowacji w rolnictwie.

CEO Łukasz Kopiński prezentuje projekt 'Owoce 4.0' na konferencji organizowanej przez NCBiR. W tle prezentacja ze slajdem od dofinansowaniu pochodzącym z ARiMRu.
CEO Łukasz Kopiński prezentuje projekt 'Owoce 4.0' na konferencji organizowanej przez NCBiR. W tle prezentacja z logo firmy Ribes Technologies.
CEO Łukasz Kopiński prezentuje projekt Owoce 4.0. na konferencji "Cyfrowy Horyzont" organizowanej przez NCBiR.